Çerez Politikası

Aydınlatma Metni Hakkında;
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı uygulamalardan “çerezler” faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, www.gdmakine.com internet sitesinin “Site” yayını sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri “Veri Sahibi” tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Sitede hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.
Kişisel verilerin GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi, www.gdmakine.com adresinde yer alan GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında” bulunmaktadır.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Sitede çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır;
  • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir.
  • Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırılan uygulamalardır.
Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir. GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle paylaşılabilir.  Verilerin aktarıldığı taraf, bu kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.
Sitede Kullanılan Çerezler
Sitede kullanılan farklı türdeki çerez aşağıdadır.  Sitede hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler
Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Sitede oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Sitede bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.
Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde Site kullanımı ve performansı analiz edilerek sunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları görüntülediği, Sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı, olası problemleri çerezler tespit etmektedir.

 
Çerez Açıklama
PHPSESSID
0pv6eck36uo6g6pkq1gp7q6g77
(Süre sonu tarihi: Göz atma oturumu sona erdiğinde)
İçerik sunumu ağ oturumlarının sayısını sayar ve her bir ziyaretçi için anonim bir tanımlayıcı atar.
has_js 1
(Süre sonu tarihi: Göz atma oturumu sona erdiğinde)
İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezdir. Kullanıcının tarayıcıda JavaScript'i etkinleştirip etkinleştirmediğini kaydeder.

Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü
Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihleri kişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-
settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Hakları
Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu haklara ilişkin talepler, www.gdmakine.com adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” belgesinde belirtilen yöntemlerle GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne iletilmesi halinde başvurular en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ın KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak Sitede ki çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını   değiştirebilir, Siteye yeni   çerezler eklenebilir.
Aydınlatma metninin hükümlerini GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük kazanır. Son güncelleme tarihi metnin başındadır.
Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.
 
GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 

 

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız

close