Çalışan Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0394045874800013
Adresi: 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No: 65 Selçuklu/Konya
Telefon: +90 332 239 21 06 E-mail: gdm@gdmmakina.com

GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanlara ait: Ad, soyadı, anne-baba adı, doğum tarihi doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, cinsiyet, sürücü belgesi,   e posta adresi, iletişim adresi, cep/telefon no,  lokasyon,  bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş- çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları,  sendika üyeliği, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, çocuk sayısı, aile cüzdanı, eş çalışma bilgileri, çocuk eğitim ve yaş bilgileri,  departmanı, çalışma şekli, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, meslek kartı bilgileri, referans, başvuru formu doldurulma bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgisi, otomatik katılımlı BES, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, olay yönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri, araç bilgileri, imza ile kamera kayıtları verilerini; Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak çalışan özlük dosyası oluşturma, bina giriş çıkışlarının takibi, denetim ve teftiş faaliyetleri, mevzuat ve prosedürlere uygunluk, mahkeme ve diğer uyuşmazlıklarda avukat tarafından adli makam ve dava dosya takibi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ücret ve avans ödemeleri, personel devam kontrol sistemi, şirket araçlarının izlenmesi, mal hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş, ürün geliştirme, kalite yönetim sürecinin yürütülmesi; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak etkinlik düzenleme ve yürütme, çalışan iletişim faaliyetleri, çalışan memnuniyet anketi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi (gelişim ve kariyer çalışmaları) faaliyetlerinden sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri, müşteriler ile paylaşılabilmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politikada düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.gdmakine.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne ileterek yapabilirsiniz.
AYDINLANMA BEYANI
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.
Veri Sahibi Adı Soyadı: …………………………… T.C. Kimlik No: ………………………………
Tarih: …/…/…… İmza:
   
AÇIK RIZA BEYANIM  
     
Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;
Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
 
Veri Sahibi Adı Soyadı: …………………………… T.C. Kimlik No: ………………………………
Tarih: …/…/…… İmza:

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız

close