Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.
MERSİS Numarası: 0394045874800013
Adresi: 2. Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi No: 65 Selçuklu/Konya
Telefon: +90 332 239 21 06 E-mail: gdm@gdmmakina.com

GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, çalışan aday/stajyer/öğrencilere ait: Ad, soyadı, T.C. kimlik no, cinsiyet bilgisi, cep/telefon numarası, özgeçmiş bilgileri, mesleği, çalışılan son şirket bilgileri, referans, imza, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, askerlik bilgileri, medeni hali, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, sürücü belgesi bilgileri ile kamera kayıtları verilerini; çalışan adaylarının başvuru ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.
Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politikada düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.gdmakine.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİne ileterek yapabilirsiniz. 
AYDINLANMA BEYANI
Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, GENEL DEĞİRMEN MAKİNE VE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.
Veri Sahibi Adı Soyadı: …………………………… T.C. Kimlik No: ………………………………
Tarih: …/…/…… İmza:
   
AÇIK RIZA BEYANIM  
     
Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;
Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum
 
Veri Sahibi Adı Soyadı: …………………………… T.C. Kimlik No: ………………………………
Tarih: …/…/…… İmza:

 

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez politikamıza, internet sitesimizden çerez aydınlatma metni’ni inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgi için tıklayınız

close